obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Hlavná stránka
Združenie
Aktuality
Výbor ZSŠS
Dokumenty
+ Zápisnice
+ Prezentácie
- Celoslovenské stretnutia
   2019 november
   2019 máj
   2018 október
   2018 máj
   2017 november
   2017 máj
   2016 november
   2016 máj
   2015 október
   2015 máj
   2014 november
   2014 apríl
   2013 november
   2013 apríl
   2012 október
   2012 máj
   2011 november
   2011 máj
   2010 november
   2010 apríl
   2009 október
   2009 apríl
   2008 november
Členské príspevky
Školenia
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
Celoslovenské stretnutie 1.-3. apríl 2009 Bratislava
 
1. apríl 2009
14.00
Otvorenie zasadnutia pléna a oboznámenie s programom
15.00
PhDr. Helena Hanuljaková – generálna riaditeľka MPC
Ďalšie plány MPC v súvislosti so schválením zákona o pedagogických zamestnancoch
16.00
PhDr. Romana Kanovská - riaditeľka NÚCEM
Výsledky PISA testov a Celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka
16.30
Ing. Ján Gašperan, predseda OZ PŠaV
Vystúpenie k problematike zákona o pedagogických zamestnancoch, kolektívnej dohode na rok 2009, dohode o postupe informovania pri prerokovaní  a plánoch OZ
Prestávka na večeru 
20.00
Učiteľská komora
Posedenie pri ľudovej hudbe spojené s občerstvením

2. apríl 2009
 
8.30
Začiatok rokovania
9.00
Mgr. Bibiána Obrimčáková, štátna tajomníčka MŠ SR - príhovor
PaedDr. Peter Juráš, generálny riaditeľ regionálneho školstva MŠ SR
PhDr.et.PaedDr. Ladislav Haas, riaditeľ odboru ZŠ - školský zákon v praxi
RNDr. Ľuboš Černý - financovania základných škôl a novely zákona 597/2003
11.00
PhDr. Viera Hajdúková, vedúca oddelenia MŠ a ŠZ
Vyhláška o ŠKD, výchovný programu školy a školského klubu detí
Obedňajšia prestávka
14.00
Ing. Jarmila Belešová, MŠ SR
Novela zákona č. 552/2003 o výkone práce vo verejnom záujme a zákona č. 553/2003 o odmeňovaní niektorých zamestnancov vo verejnom záujme
16.30
ŠPÚ - PhDr. Katarína Vaškaninová, námestníčka riaditeľa ŠPÚ
ŠVP pre 2. a 6. ročník ZŠ

3. apríl 2009

8.00
Začiatok rokovania
9.00
Mgr. Martin Koreň – ŠEVT, a.s.,
E-tlačivá a ich použitie
10.00
Ing. Jozef Turčány, výkonný podpredseda ZMOS
Vystúpenie k problematike zákona o pedagogických zamestnancoch a novele zákona 597/2003  z pohľadu zriaďovateľov
10.30
Ing. Marcela Dobešová, ekonóm- metodik - originálne kompetencie
Vedenie účtovníctva školy s prepojením na zriaďovateľa, hospodárenie školskej jedálne v zmysle platnej legislatívy
12.00
Záver zasadnutia pléna

img_0322.jpg
img_0316m.jpgimg_0317m.jpgimg_0318.jpg
img_0319.jpgimg_0320.jpgimg_0321.jpg
img_0322.jpgimg_0323.jpgimg_0324.jpg
img_0325.jpgimg_0326.jpgimg_0327.jpg
img_0328.jpgimg_0331.jpgimg_0332.jpg
img_0333.jpgimg_0334.jpgimg_0335.jpg
img_0337.jpgimg_0339.jpgimg_0340.jpg
img_0345.jpgimg_0346.jpgimg_0347.jpg
img_0349.jpgimg_0350.jpgimg_0351.jpg
img_0352.jpgimg_0353.jpgimg_0354.jpg
img_0355.jpgimg_0356.jpgimg_0358.jpg
img_0361.jpgimg_0362.jpgimg_0363.jpg
img_0364.jpgimg_0365.jpgimg_0366.jpg
img_0367.jpgimg_0368.jpgimg_0369.jpg
img_0370.jpgimg_0371.jpgimg_0372.jpg
img_0373.jpgimg_0374.jpgimg_0375.jpg
img_0376.jpgimg_0377.jpgimg_0381.jpg
img_0382.jpgimg_0322.jpgimg_0323.jpg
img_0385.jpgimg_0387.jpgimg_0389.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web