obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Hlavná stránka
Združenie
Aktuality
Výbor ZSŠS
Dokumenty
+ Zápisnice
+ Prezentácie
- Celoslovenské stretnutia
   2019 november
   2019 máj
   2018 október
   2018 máj
   2017 november
   2017 máj
   2016 november
   2016 máj
   2015 október
   2015 máj
   2014 november
   2014 apríl
   2013 november
   2013 apríl
   2012 október
   2012 máj
   2011 november
   2011 máj
   2010 november
   2010 apríl
   2009 október
   2009 apríl
   2008 november
Členské príspevky
Školenia
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
 
Združenie škôl s právnou subjektivitou
 
je nepolitické, nezávislé, otvorené a demokratické zoskupenie právnických osôb, 
ktoré vzniklo na základe spontánnej iniciatívy a potreby zakladateľov  
podporovať rozvoj škôl s právnou subjektivitou. 
 
Celoslovenské zasadanie pléna
Združenia základných škôl Slovenska
sa bude konať v dňoch 9. až 11. novembra 2020
 
 
v Hornom Smokovci, Grand hotel Bellevue  
 
 
  
Kvôli opatreniam týkajúcim sa zastavenia šírenia koronavírusu COVID-19   
je zrušené Celoslovenské zasadanie pléna v máji 2020.   
Najbližšie zasadanie sa bude konať 9. - 11. novembra 2020  
 
Do poznámky alebo predmetu správy treba uviesť skratku -  ZZŠS. 
 
Dôležitý prieskum
vyplniť môžu aj tí, ktorí sa nezúčastňujú Celoslovenského zasadania pléna 
 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Zväz školských asociácií a združení Slovenskej republiky,   
ktorého je ZZŠS členom   
a Inštitút duševnej práce   
organizujú upravenú formu konferencie
 
Prepojenie teórie a praxe zajtrajška.  
Konferencia bude online 21. 9. 2020 od 9.00 hod.   
Bližšie informácie:  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web