obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Hlavná stránka
Združenie
Aktuality
Výbor ZSŠS
Dokumenty
+ Zápisnice
+ Prezentácie
+ Celoslovenské stretnutia
   2013 november
   2013 apríl
   2012 október
   2012 máj
   2011 november
   2011 máj
   2010 november
   2010 apríl
   2009 október
   2009 apríl
   2008 november
Členské príspevky
Školenia
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
 
Združenie škôl s právnou subjektivitou
 
je nepolitické, nezávislé, otvorené a demokratické zoskupenie právnických osôb, 
ktoré vzniklo na základe spontánnej iniciatívy a potreby zakladateľov  
podporovať rozvoj škôl s právnou subjektivitou. 
 
Celoslovenské zasadanie pléna
Združenia základných škôl Slovenska
sa bude konať v dňoch 11. až 13. novembra 2019
 
v Hornom Smokovci, Grand hotel Bellevue  
 
 
 
UPOZORNENIE 
V týchto dňoch posiela Asociácia škôl Slovenskej republiky 
so sídlom na Grösslingova 4, 811 09 Bratislava 
 proforma faktúru na školy na zaplatenie členského poplatku.  
Upozorňujeme členov ZZŠS, že sa nejedná o našu organizáciu.  
 
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web