obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Hlavná stránka
Združenie
Aktuality
Výbor ZSŠS
Stanovy
Dokumenty
+ Zápisnice
+ Prezentácie
+ Celoslovenské stretnutia
   2013 november
   2013 apríl
   2012 október
   2012 máj
   2011 november
   2011 máj
   2010 november
   2010 apríl
   2009 október
   2009 apríl
   2008 november
Členské príspevky
EDULAB
Školenia
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
 
Združenie škôl s právnou subjektivitou
 
je nepolitické, nezávislé, otvorené a demokratické zoskupenie právnických osôb, 
ktoré vzniklo na základe spontánnej iniciatívy a potreby zakladateľov  
podporovať rozvoj škôl s právnou subjektivitou. 
 
Celoslovenské zasadanie pléna
Združenia základných škôl Slovenska
sa uskutoční v dňoch 2. až 4. mája 2017
 
v Hornom Smokovci, Grand hotel Bellevue   
 
 
 
 
 
Kapacita hotela je naplnená. 
Prihlásiť sa dá len na rokovanie za rokovací poplatok. 
 
Prosíme účastníkov, aby sa oboznámili s návrhom programu  
Učiace sa Slovensko (hlavne s kapitolami 1, 2  a 4). 
 
 
 
2016-11.jpg
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web