obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif
obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif obrazy/spacer.gif
Hlavná stránka
Združenie
Aktuality
Výbor ZSŠS
Dokumenty
- Zápisnice
   reforma
+ Prezentácie
+ Celoslovenské stretnutia
Členské príspevky
Školenia
Kontakt
Kniha návštev
Mapa servera
 
Združenie škôl s právnou subjektivitou
 
je nepolitické, nezávislé, otvorené a demokratické zoskupenie právnických osôb, 
ktoré vzniklo na základe spontánnej iniciatívy a potreby zakladateľov  
podporovať rozvoj škôl s právnou subjektivitou. 
 
Celoslovenské zasadanie pléna
Združenia základných škôl Slovenska
sa bude konať v dňoch 9. až 11. novembra 2020
 
 
v Hornom Smokovci, Grand hotel Bellevue  
 
 
  
Kvôli opatreniam týkajúcim sa zastavenia šírenia koronavírusu COVID-19   
je zrušené Celoslovenské zasadanie pléna v máji 2020.   
Najbližšie zasadanie sa bude konať 9. - 11. novembra 2020  
 
Do poznámky alebo predmetu správy treba uviesť skratku -  ZZŠS. 
 
Dôležitý prieskum
vyplniť môžu aj tí, ktorí sa nezúčastňujú Celoslovenského zasadania pléna 
 
 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
 
Zväz školských asociácií a združení Slovenskej republiky,   
ktorého je ZZŠS členom   
a Inštitút duševnej práce   
organizujú upravenú formu konferencie
 
Prepojenie teórie a praxe zajtrajška.  
Konferencia bude online 21. 9. 2020 od 9.00 hod.   
Bližšie informácie:  
(c) www.stranka.info - sami si vytvorte svôj Web